top of page
Ready for School

V3 AANPAK

Super Hero Kids

HET JONGE KIND

Omslag.Van_thematisch_werken_naar_Themat

Investeerders in Kennis en Vaardigheden

V3 AANPAK

VLOT, VLOEIEND en VERDIEPEND

HET JONGE KIND

BEREDENEERD,THEMATISEREND EN SPELEND

T

De V3 staat voor Vlot, Vloeiend en Verdiepend lezen. Dit zijn niveaus in de doorgaande lijn van de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Vlot, Vloeiend en Verdiepend overlappen elkaar.

Onze visie op de ontwikkeling van de leesvaardigheid is dat de meeste leerlingen hiervoor expliciete instructie nodig hebben. Dit en vooral veel gelegenheid om genrerijk print en digitaal te kunnen lezen onderbouwt de leesmotivatie en de leesvaardigheid.

Image by Ben White

De leesvaardigheid om Vlot te lezen betekent dat de leerling correct en vlot genoeg kan lezen, wat belangrijk is om te kunnen begrijpen wat er gelezen wordt.

Het niveau van het Vloeiend lezen verwijst naar het kunnen lezen met expressie en begrip. Vloeiend kunnen lezen is cruciaal omdat de vaardigheid om met expressie te lezen, de brug legt tussen het decoderen van de tekst en het betekenis geven aan de tekst. Als een leerling begrijpt wat hij of zij leest, dan wordt er geleerd. En leren is waarvoor ze naar school komen.

Het Verdiepend lezen is het leren begrijpen van de betekenis van een complexe tekst. Dit is belangrijk voor alle leerlingen. Verdiepend lezen moet als leesniveau een plaats hebben op de doorgaande ontwikkelingslijn. Leerlingen die leren op welke manier zij een complexe tekst kunnen lezen zullen dat zelfstandig ook toepassen als de ondersteunende volwassene niet in de buurt is. Verdiepend lezen is cruciaal voor de hele school carrière en is dit ook in relatie tot participerend burgerschap in onze maatschappij.

stereotyp-HB-2.jpg

Jonge kinderen gebruiken hun eigen leefwereld als vertrekpunt om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Hoe meer zij betrokken zijn bij de inhoud, hoe intenser kinderen leren. De ontwikkeling van jonge kinderen wordt ook beïnvloed door leerkrachten, omdat zij op een beredeneerde en planmatige manier vaardigheden en kennis van de wereld aanbieden in hun onderwijs.

 

Young Boys Racing Wearing Watermelon Hel
Kid Chefs

Het werken met een thema dat door middel van spel en interactie wordt aangeboden is daarbij een gangbare werkwijze. Werken met een thema wordt thematiseren als de aanpak en uitvoering van onderwerpen uit het thema een gezamenlijk en dynamisch samenspel tussen de professional en de kinderen is.

Superheroes
Afbeelding V3 aanpak.png

ARTIKELEN

COX_6385_edited.jpg

Bianca Lammers

Karin

van de Mortel

Ons Team

‘Onderwijsadviseurs.com

Investeerders in Kennis en Vaardigheden’

wordt gevormd door drie onderwijsprofessionals: Aafke Bouwman, Bianca Lammers en Karin van de Mortel.

aafke_0.jpg

Aafke Bouwman

bottom of page