Trainingen

Op deelaspecten van de taalvaardigheid bieden we trainingen: van een eenmalige bijeenkomst tot een meerdaagse reeks. We bieden trainingen organisatie -of school overstijgend maar ook organisatie- of school specifiek.

Onze trainingen hebben een stevige theoretische basis en een praktische oefencomponent.

We sluiten strak aan op uw onderwijspraktijk: we werken met uw input als vertrekpunt.

We oefenen deelvaardigheden die bewezen hebben te werken en die vervolgens praktisch toepasbaar zijn.

Er is altijd aandacht voor de implementatie en borging, dat wil zeggen dat we werken met formats zoals checklijsten, kijkwijzers, reflectievragen of borgingsdocumenten.

Wij verzorgen de gezamenlijke agenda en u ontvangt de eventuele presentatie digitaal.

 

Presentaties

We volgen de ontwikkelingen nauwgezet; we kunnen stellen dat we op de hoogte zijn van recente inzichten ten aanzien van de doorgaande lijn taalvaardigheid van peuters tot en met einde basisonderwijs.

 

Wetenschappelijk bewezen effecten vertalen we door naar de onderwijspraktijk. We koppelen inzichten aan de praktijk en we illustreren dit met voorbeelden die op de werkvloer toepasbaar zijn. We kunnen gepassioneerd en professioneel presenteren.

 

Deze presentaties (of Masterclasses) bieden we regelmatig aan op bijvoorbeeld bestuursdagen, in een nascholingsaanbod of voor een andere specifieke doelgroep (zoals bijvoorbeeld taalspecialisten, interne begeleiders, pedagogisch medewerkers of dyslexiespecialisten).

Trajecten

Er zijn situaties die om een langduriger traject vragen zoals bij organisatie- of school specifieke vraagstellingen. Denkt u bijvoorbeeld aan het optimaliseren van het aanvankelijk lezen, het opstellen van het beredeneerd aanbod in de onderbouw, taal-en spelbegeleiding, leesmotivatie en leesbevordering, de ontwikkeling van de visie op de integratie van de taaldomeinen of de transfer van leesbegrip bij andere terreinen waarbij teksten worden ingezet.

 

We nemen tijd voor een grondige intake om de vraag goed te verkennen; we bieden scholingen waarbij we het theoretisch kader onderbouwen met praktische toepassingen en vaardigheidsoefeningen.

Observaties op de werkvloer maken deel uit van de werkzaamheden. We werken graag met een zogenaamde ‘regiegroep’, die de evaluerende oren en ogen kunnen vormen gedurende het traject en graag nodigen we deelnemers uit om de observatie mee bij te wonen. Zo bieden we optimaal leerrendement van onze aanwezigheid.

 

Er is altijd aandacht voor de implementatie en borging van verworvenheden, dat wil zeggen dat we werken met formats zoals checklijsten, kijkwijzers, reflectievragen of borgingsdocumenten.

Wij verzorgen de gezamenlijke agenda van de bijeenkomsten en u ontvangt de eventuele presentaties voorafgaand digitaal.

 
 

Coaching

Soms is individuele coaching gewenst van bijvoorbeeld startende of herintredende pedagogisch medewerkers of leraren. We coachen taalspecialisten of interne begeleiders inhoudelijk maar ook ten aanzien van hun taakuitvoering.
 

We nemen tijd voor onze grondige intake en we stellen met elkaar heldere doelen vast die de ijkpunten gaan vormen voor het te bewandelen traject. 
 

Vooraf wordt uiteraard afgesproken waar verantwoordelijkheden ten aanzien van rapportages liggen.

 

Nu-meting

Vaak worden we gevraagd om een kwaliteitsanalyse te maken van een school- of organisatie specifieke situatie. Zodat helder wordt waar de sterke en zwakkere punten liggen waaraan gewerkt zou kunnen gaan worden.

 

Nadat de kaders gesteld zijn, kunt u van ons aanbevelingen verwachten die concreet aangeven aan welke aspecten van de domeinen taalvaardigheid aandacht gegeven zou moeten worden en op welke wijze dat zo mogelijk effectief zou kunnen gebeuren.
 

Wij vinden dit geen nul-meting, maar een startpunt van verandering: een nu-meting.

 

Aafke Bouwman

Callenfelsweg 13

7955 AJ IJhorst
+31 655824098

a.bouwman@onderwijsadviseurs.com

KvK 62180274
 

CRBKO  geregistreerd

  • CRKBO-geregistreerd-650x543
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Bianca Lammers

Markeloseweg 2

7245 TJ Laren, Gelderland

+31 629502901

b.lammers@onderwijsadviseurs.com

KvK 73119105

 

CRBKO geregistreerd

  • CRKBO-geregistreerd-650x543
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Karin van de Mortel

Stationsstraat 78

3881AE Putten

+31 629044614

k.vandemortel@onderwijsadviseurs.com

KvK 728868811

 

CRKBO geregistreerd

  • CRKBO-geregistreerd-650x543
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Algemene voorwaarden          Privacyverklaring         Copyright 2019 Onderwijsadviseurs.com