top of page

Versterken van kennis

We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zijn op de hoogte van recente inzichten ten aanzien van de doorgaande lijn taalvaardigheid en thematiseren van peuters tot en met einde basisonderwijs.
Wetenschappelijk bewezen effecten vertalen we door naar de onderwijspraktijk. We koppelen inzichten aan de praktijk en we illustreren dit met voorbeelden die op de werkvloer toepasbaar zijn. 
Op deelaspecten van de taalvaardigheid en het jonge kind bieden we presentaties, trainingen en workshops. We verzorgen presentaties op congressen, bestuursdagen of schoolspecifiek.
We bieden trainingen organisatie -of school overstijgend maar ook organisatie- of school specifiek. Onze trainingen hebben een stevige theoretische basis en een praktische oefencomponent. 
We sluiten strak aan op uw onderwijspraktijk en we werken altijd op maat.
Er is aandacht voor de implementatie en borging, dat wil zeggen dat we werken met formats zoals checklijsten, kijkwijzers, reflectievragen of borgingsdocumenten.
Wij verzorgen de gezamenlijke agenda en u ontvangt de eventuele presentatie digitaal.

Versterken kennis en vaardigheden

Leerkrachten staan iedere dag voor een unieke uitdaging om leerlingen met een diversiteit in kennis, vaardigheden en behoeften te begeleiden. Feit is dat prestaties van leerlingen niet zullen toenemen zonder verandering in kennis en vaardigheden van leraren en de praktijk in de klas.

Onderzoek ((Allen et al., 2015; Desimone & Garet, 2015)  toont aan dat een effectief scholingsprogramma aan de volgende eisen moet voldoen:

  • Teamscholingen op maat, passend bij de school en de vraag van leerkrachten.

  • Praktijkgericht, kennis verbinden met praktijk. Oefenen tijdens de scholing en morgen aan de slag.

  • Focus op leerkrachtvaardigheden.

  • Over een langere periode (gemiddeld 2 jaar).

  • Gekoppeld aan inhoud vakgebied lezen.

  • Coaching in de praktijk (30 minuten per coachingsmoment).

 

Van al deze aspecten blijkt coaching het grootste effect op de leesinstructie en leerlingprestaties te hebben. Coaching is nodig om de training in kennis en vaardigheden te vertalen naar de klas. De effecten van coaching zijn hoger dan pre-teaching, trainingen, workshops en presentaties, data gedreven instructie en verlenging van leertijd.

Samengevat, leerkrachten en uiteindelijk de leerlingen, profiteren het meeste van het aanbieden van kennis in teamtrainingen op maat in combinatie met het werken met een coach om zo hun vaardigheden te versterken.

Versterken vaardigheden

bottom of page