Privacy verklaring en algemene voorwaarden

PRIVCACYBELEID VAN AAFKE BOUWMAN ONDERWIJSADVIES, BIANCA LAMMERS ONDERWJSADVIES EN KARIN VAN DE MORTEL ONDERWIJSADVIES

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die AAFKE BOUWMAN ONDERWIJSADVIES, BIANCA LAMMERS ONDERWIJS ADVIES en KARIN VAN DE MORTEL ONDERWIJSADVIES (hierna: “OA”) van of namens haar opdrachtgevers verwerkt.
Indien u een opdracht verstrekt aan “OA” of om een andere reden persoonsgegevens aan “OA” verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. “OA” adviseert u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijken 
Verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:
Aafke Bouwman, Heuvelsepad 34a, 6711 JP Ede, telefoonnummer +31 655824098, KvK 62180274
Bereikbaar via a.bouwman@onderwijsadviseurs.com

 

Bianca Lammers, Markeloseweg 2, 7245 TJ Laren,  telefoonnummer +31 662950290, KvK 629502901
Bereikbaar via  b.lammers@onderwijsadviseurs.com 

 

Karin van de Mortel,  Stationsstraat 78, 3881AE Putten, telefoonnummer +31 629044614, 
KvK 728868811
Bereikbaar via k.vandemortel@onderwijsadviseurs.com

 

2. Welke gegevens verwerkt en voor welk doel
2.1    In het kader van opdrachten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) achternaam van de opdrachtgever
            b) adresgegevens, eventueel postadres van organisatie die de opdrachtgever representeert
            c) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van werknemers van de opdrachtgever
            d) overige persoonsgegevens die benodigd kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. 

2.2    “OA” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)    uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de    opdracht, voor de verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen daarvan. 
b)    uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van     uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van “OA”.

2.3    Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst     gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met “OA” en u te informeren over de     ontwikkelingen van “OA”
E-mail berichtgeving (opt-out):
“OA” gebruikt uw naam en e-mailadres om aan u hun e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie van “OA” te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via bovengenoemde e-mail adressen . 

 

 

3. Bewaartermijnen 
“OA” verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de opdracht en tot maximaal twee jaar na afloop van de opdracht. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft “OA” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan “OA” gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met die verwerker heeft “OA” een verwerkersovereenkomst. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Via de e-mail van “OA” kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “OA” zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren 
5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt eveneens via e-mail contact opnemen met “OA”. 
5.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop “OA” uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de verantwoordelijken. 

 

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te lezen. 

Algemene voorwaarden

Vragen of verzoeken? 
Neem contact op!
beeldteken-onderwijsadviseurs.gif

Bedankt voor uw interesse

beeldteken-onderwijsadviseurs.gif